AASTA MUISTIS 2023

2023. aasta muistiseks valisid meie liikmed ülekaalukalt muinaslinnused. Muinaslinnuste aastal koostasime koostöös Tartu Ülikooli ja Eesti Ajaloomuuseumiga muinaslinnuste kaardi, mis aitab leida tee ka raskemini ligipääseteavate või märgatavate mälestisteni. Kaardi leiad SIIT.

Lisaks virtuaalsele kaardile paigaldasime või oleme paigaldamas muinaslinnuste aasta puhul kuuele kantsile uue infotahvli – nendeks linnusteks on Kloodi Pahnimägi Lääne-Virumaal, Lähte Palalinn Tartumaal, Naanu Tantsumägi Viljandimaal, Hinniala Päevapööramismägi Võrumaal, Rosma linnamägi Põlvamaal ning Kuusalu Pajulinn Harjumaal. Tahvlid valmivad EArL, Muinsuskaitseameti ja Eesti Ajaloomuuseumi abil ning Kultuurkapitali toel. Esimene tahvel paigaldati 14. juulil 2023 Naanu linnusele.

Tahvlite koostajad on Arvi Haak, Tõnno Jonuks, Ulla Kadakas, Anu Lillak ja Heiki Valk, kujundaja Kätlin Tischler-Süld, keeletoimetaja Hille Saluäär ning tootja F28 Ants Helinurme töötuba.

Naanu linnamägi ja taamal uus infotahvel