Aasta muistis

EArLi liikmed valivad igal aastal aasta muistise, mille kaudu tõsta esile meie kõigi ühise pärandi erinevaid vorme ja külgi. Seni oleme valinud aasta muistist kahel korral:

2023 – muinaslinnused

2024 – kivikalmed

Kui 2024. aasta sündmused ootavad alles toimumist, siis 2023. aastal sai lisaks muinaslinnuste tutvustamisele koostatud virtuaalne kaart ning EArL, Muinsuskaitseameti ja Eesti Ajaloomuuseumi abil ning Kultuurkapitali toel paigaldatud mõned uued infotahvlid. Täpsemat infot leiad aasta muististe lehtedelt.

Vaade Rootsi kuninga hauale Varudi-Vanakülas Lääne-Virumaal (arheoloogiamälestis reg-nr 10522), mis põllutööde käigus 2020. aasta alguses suures osas ära lõhuti