AASTA MUISTIS 2024

2024. aasta muistise kuulutasime välja 1. detsembril 2023 Tartus arheoloogiliste välitööde ettekandepäeval. Sel korral valisime arheoloogiapärandi esindusmuistiseks kivikalmed.

Kivikalmete rajamise traditsioon algas Eesti alal pronksiajal (1750–500 a. eKr) ja kestis üle 2000 aasta. Pae- ja raudkividest rajatud kalmete ehitusstiil ja surnuga ümberkäimise tavad muutusid aegade jooksul märgatavalt. Kivikalmed on olnud ümara või nelinurkse põhiplaaniga, samuti on palju kalmeid, millel selgeid struktuure ei ole. Olenevalt perioodist maeti surnuid põletamata või põletatult, samuti on toimunud ümber- ja ülematmisi.

Vaade Rootsi kuninga hauale Varudi-Vanakülas Lääne-Virumaal (arheoloogiamälestis reg-nr 10522), mis põllutööde käigus 2020. aasta alguses suures osas ära lõhuti